Điểm tin ICO: DragonChain – Con rồng nhỏ đến từ Walt Disney (phần 2)

Phần 2: Đặc điểm, giải pháp và cơ hội

DragonChain có các tính chất lai giữa Coin và Asset, nhằm tận dụng tất cả các lợi thế về công nghệ của 2 loại này mang lại, tập trung giải quyết các vấn đề về B2B (business to business), trong đó bao gồm các giải pháp chiến lược sau:

 • Bảo vệ dữ liệu kinh doanh trong môi trường blockchain
 • Dễ tích hợp và sử dụng
 • Dễ phát triển
 • Giao diện tĩnh, kiến trúc đơn giản
 • Block time ngắn và cố định
 • Không có tiền tệ cơ bản
 • Có tính chât tương tác được với các loại đồng tiền khác
 • Tính tiêu chuẩn

Một số ví dụ có thể xử lý được bằng DragonChain:

 • Mua giấy phép một hợp đồng thông minh được viết bởi bên thứ ba
 • Trả phí cho một notes (nút) để ghi lại dữ liệu kinh doanh nhạy cảm
 • Khởi chạy notes
 • Cung cấp hợp đồng thông minh

(Hey, nói ngôn ngữ con người đi, vậy cuối cùng DragonChain là cái gì)

 • Nó có thể là Ethereum thế hệ mới, tập trung vào mảng doanh nghiệp
 • Nó cung cấp nền tảng phân tán, trong khi cho phép giữ lại phần dữ liệu kinh doanh nhạy cảm mà không phải công bố trên chain
 • Cung cấp vườn ươm để phát triển, tương tự hệ thống dApp của Ethereum
 • Dễ sử dụng vì cung cấp nhiều ngôn ngữ lập trình, như C#,Java, Python, Node.js
 • Có cả tính chất và giải pháp của Coin và Asset (POW và POS)
 • Là cầu nối giữa asset hoặc tiền
 • Cung cấp 5 lớp xác minh dành cho mọi đối tượng sử dụng

Đối thủ:

Với các đặc điểm nổi bật và duy nhất, DragonChain hiện nay chưa có một đối thủ chính thức. Tuy nhiên có thể liệt kê một số dự án có liên quan tới một phần tính chất của DragonChain, bao gồm:

 • Ethereum
 • Qtum / Lisk
 • Cosmos
 • Ark
 • Polkadot
 • Aion

Ngay sau khi kết thúc ICO, DragonChain sẽ lập tức đấu nối làm việc với Amazon AWS và Google

Dự đoán tiềm năng trong tương lai: có thể lọt vào top 50, thậm chí top 10 hoặc top 5 nếu đủ mạnh mẽ về giải pháp và sự ủng hộ từ các tổ chức lớn, như cách mà Ethereum đã phát triển
Điểm tin ICO: DragonChain – Con rồng nhỏ đến từ Walt Disney (phần 2)

Nguồn: 1000btc.club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: