ArcBlock là gì? Tìm hiểu về dự án ICO ArcBlock

ArcBlock là gì? Dự án ArcBlock được thành lập nhằm mục đích tạo ra hệ sinh thái Blockchain đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu xây dựng và phát triển các ứng dụng phân cấp DApp (Decentralized Applications). ArcBlock, một trong những dự án ICO đang nổi lên vào đầu năm 2018. Chỉ vừa được giới... Continue Reading →

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑